Πιστοποίηση – Πτυχία

Τα παραπάνω επίπεδα γλωσσομάθειας εξετάζονται τόσο από το Goethe Institut,  τον επίσημο γερμανικό φορέα για την πιστοποίηση γνώσεων της γερμανικής γλώσσας, από το ÖSD Institut Griechenlands – Αυστριακό Ινστιτούτο, όσο και από το ελληνικό κράτος υπό την επίβλεψη και οργάνωση ομάδας καθηγητών/καθηγητριών Πανεπιστημίου του Τμήματος Γερμανικής Φιλολογίας, που παρέχει Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας- ΚΠγ.

Goethe-Zertifikat A1

Το Start Deutsch 1 είναι μια εξέταση για την πιστοποίηση γνώσεων γερμανικής γλώσσας σε ενήλικες. Η εξέταση αναφέρεται στο πρώτο επίπεδο Α1 και πιστοποιεί τη στοιχειώδη γνώση μιας γλώσσας. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο (Ιανουάριο – Ιούνιο – Νοέμβριο).

ÖSD Zertifikat A1

Για το ÖSD Zertifikat A1 οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν σε στοιχειώδες επίπεδο στην καθημερινή ζωή . Εξετάζεται η γλωσσική τους ικανότητα σε συνηθισμένες περιστάσεις με οικεία θέματα. Η εξέταση αυτή απευθύνεται σε υποψηφίους από 18 ετών

Goethe-Zertifikat A2

Το Goethe Zertifikat A2 είναι μια εξέταση για την πιστοποίηση γνώσεων γερμανικής γλώσσας σε ενήλικες. Η εξέταση αναφέρεται στο δεύτερο επίπεδο Α2 και πιστοποιεί τη στοιχειώδη γνώση μιας γλώσσας. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Ιανουάριο – Ιούνιο).

ÖSD Zertifikat A2

Οι εξετάσεις του ÖSD Zertifikat A2 απευθύνονται σε υποψηφίους από 18 ετών. Για την εξέταση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν στοιχειωδώς σε περιστάσεις, που αφορούν την καθημερινή και την επαγγελματική ζωή. Στο επίκεντρο της εξέτασης αυτής βρίσκεται η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για απλά θέματα.

Goethe-Zertifikat B1

Η εξέταση Zertifikat Deutsch B1 αποδεικνύει ότι κατέχετε βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης, οι οποίες σας επιτρέπουν τη συνεννόηση σε όλα τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας, και ότι είστε γνώστης των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1). Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο (Ιανουάριο – Ιούνιο – Σεπτέμβριο)

ÖSD Zertifikat B1

Το Zertifikat B1 απευθύνεται σε υποψηφίους ηλικίας από 16 ετών, και σχεδιάστηκε από κοινού από το ÖSD, το Goethe Institut(GI) και το Πανεπιστήμιο του Freiburg/Ελβετία. Διεξάγεται σε όλο τον κόσμο από το ÖSD και το Goethe Institut.

Goethe-Zertifikat B2

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat B2 αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο (Ιανουάριο – Ιούνιο – Σεπτέμβριο).

ÖSD Zertifikat B2

Γιά το ÖSD Zertifikat B2 οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να εκφράζονται με ευχέρεια και ορθά δομημένο λόγο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να διεξάγουν ένα διάλογο με σαφήνεια και άνεση με έναν συνομιλητή. Με αυτήν την εξέταση αποδεικνύουν την γλωσσική τους ικανότητα σε περιστάσεις επικοινωνίας στο προσωπικό, καθώς και στο (ημι)επίσημο και το επαγγελματικό πεδίο. Η κατανόηση κειμένου αφορά και πιο εξειδικευμένα θέματα.

Goethe-Zertifikat C1

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα. Σχεδόν όλα τα Studienkolleg (Προπαρασκευαστικά Τμήματα για τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο), πολλά Ιδρύματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μερικά πανεπιστήμια αναγνωρίζουν αυτή την εξέταση ως πιστοποίηση επαρκών γνώσεων της γερμανικής γλώσσας για σπουδές στη Γερμανία. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο (Ιανουάριο – Ιούνιο – Σεπτέμβριο).

ÖSD Zertifikat C1

Για την εξέταση για το ÖSD Zertifikat C1 οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε διαφορετικές περιστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής με πιο σύνθετους συσχετισμούς. Αυτή η εξέταση πιστοποιεί τη γλωσσική ευχέρεια των υποψηφίων, στον ορθό λόγο και την επιλογή κατάλληλων εκφράσεων για την κάθε περίσταση. Απευθύνεται κυρίως σε υποψήφιους που θέλουν να σπουδάσουν σε κάποιο γερμανόφωνο πανεπιστήμιο.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

Με το δίπλωμα Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) αποδεικνύετε ότι έχετε γνώσεις γερμανικών σε επίπεδο σχεδόν μητρικής γλώσσας. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο).

ÖSD Zertifikat C2

Το ÖSD Zertifikat C2 για το ÖSD εξετάζει την ευχέρεια των υποψηφίων να επικοινωνούν σε περιστάσεις που αφορούν την τόσο την ιδιωτική όσο και την επαγγελματική ζωή με σύνθετους συσχετισμούς. Σε αυτή την εξέταση οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν με ορθά δομημένο λόγο, μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια.

TestDaf

Το TestDaF είναι ένα γλωσσικό τεστ για αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές ως απόδειξη των γνώσεών τους στη γερμανική γλώσσα και ενδείκνυται για σπουδές, μεταπτυχιακό ή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στα πανεπιστήμια των γερμανόφωνων χωρών. Εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα είναι κάποια Goethe Institut της χώρας.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ)

Είναι πτυχίο που απονέμει το ελληνικό κράτος. Το Ε.Π.Π.Ε., δηλαδή το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος των Εξετάσεων στοχεύει με το ΚΠγ στην πιστοποίηση της γλωσσικής γνώσης υιοθετώντας την κλίμακα των επιπέδων γλωσσομάθειας που προβλέπει το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το ΚΠγ αναγνωρίζεται ισότιμα από τον ΑΣΕΠ. Οι αιτήσεις γίνονται στα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο. Συνήθως οι εξεταστικοί περίοδοι είναι Νοέμβριος και Απρίλιος ή Μάιος.