Μέθοδος

banner-image

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα για μια παρουσίαση του τρόπου διδασκαλίας και αποφασίσετε αν σας ταιριάζει ο τρόπος εκμάθησης γερμανικών του Deutschprojekt >>

 

To Deutschprojekt βασίζεται στη διδακτική αρχή του «flipped classroom» δηλαδή «αντεστραμμένη τάξη», η οποία χρησιμοποιείται με επιτυχία ευρέως στις ΗΠΑ τόσο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όσο και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση παγκοσμίως.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο παρέχεται χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από εκπαιδευτικά βίντεο και σημειώσεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα αυτόνομα στους μαθητές να μελετήσουν και να αφομοιώσουν την ύλη στο δικό τους χώρο και χρόνο και κυρίως με το δικό τους ρυθμό. Στη συνέχεια η τάξη, είτε τυπική είτε εικονική, αποτελεί το χώρο όπου εφαρμόζονται στην πράξη όσα έχουν διδαχθεί, λύνονται απορίες και καλύπτονται τυχόν κενά.

Διαδραστικά βιντεομαθήματα (video lectures)

Στα βιντεομαθήματα του Deutschprojekt παρουσιάζονται το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της διδακτικής σειράς σαν να βρίσκεστε μπροστά στον πίνακα μιας πραγματικής τάξης φροντιστηρίου ή σχολείου. Τα διαδραστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια του βίντεο παρέχουν τη δυνατότητα να λύνονται ασκήσεις, να απαντιούνται ερωτήσεις, κάνοντας έτσι το μάθημα πιο άμεσο και λειτουργικό, ενώ παράλληλα ελέγχετε εσείς οι ίδιοι/ίδιες (και σε δεύτερο χρόνο ο καθηγητής/η καθηγήτρια) αν έγινε κάθε φορά κατανοητό το γραπτό ή ακουστικό κείμενο, το λεξιλόγιο ή το γραμματικό φαινόμενο.

Η διδακτική μας ύλη

Τα βιντεομαθήματα αναπτύχθηκαν με  οδηγό τη διδακτική σειρά γνωστού εκδοτικού οίκου, η οποία επιλέχθηκε με κριτήριο τις ανάγκες της διδασκαλίας γερμανικών σε ενήλικες. Η διδακτική σειρά συνοδεύεται από πληθώρα ασκήσεων, τεστ και γλωσσάρι που μπορεί να κατεβάσει ο καθένας/η καθεμία από το διαδίκτυο. Επιπλέον παρέχονται συμπληρωματικές σημειώσεις σε μορφή PDF όσων ακούστηκαν στα βίντεο για να μπορεί οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε να έχει τις απαραίτητες σημειώσεις στο σκληρό του δίσκο ώστε να μπορεί να ανατρέξει όποτε χρειαστεί. Επειδή όμως γλώσσα δεν είναι μόνο λεξιλόγιο, συντακτικό και γραμματική, αλλά είναι και ο πολιτισμός, η νοοτροπία και η κουλτούρα της κάθε χώρας, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές/στις μαθήτριές μας να έρθουν σε επαφή  με αυθεντικά κομμάτια της αληθινής ζωής στις γερμανόφωνες χώρες.

Η μαθησιακή κοινότητα στο Deutschprojekt

Η χρήση των βιντεομαθημάτων μας απεγκλωβίζει από το ιδιαίτερο μάθημα και δίνει τη δυνατότητα της οικοδόμησης μιας πραγματικής τάξης, δηλαδή στην περίπτωσή μας μιας μαθησιακής online κοινότητας. Λίγοι από εμάς έχουν τη σιδερένια πειθαρχία να μελετούν συστηματικά μόνοι τους μπροστά στον Η/Υ. Για το λόγο αυτό η συνεργατική μάθηση κατέχει κεντρικό ρόλο στο Deutschprojekt. Τα μαθήματα και οι δραστηριότητες είναι έτσι σχεδιασμένα που να ενθαρρύνουν την αυθεντική επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών/μαθητριών προς την κατεύθυνση ενός κοινού στόχου, στην περίπτωσή μας την επιτυχή εκμάθηση γερμανικών.  Η επικοινωνία μέσω chat, forum, email, Skype, google hangout και στην εικονική ψηφιακή τάξη (virtual classroom) συνδράμουν σ’ αυτόν το στόχο.

Η ψηφιακή πλατφόρμα (LMS)

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες είναι ενσωματωμένες σε ένα μόνο μέρος με εύκολη πρόσβαση. Στην ψηφιακή πλατφόρμα είναι οργανωμένο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, δίνοντας τη δυνατότητα στον ίδιο το μαθητή/τη μαθήτρια να έχει εποπτεία της προόδου και της επίτευξης των μαθησιακών του στόχων.