Τι είναι η online εκπαίδευση

Το παρακάτω άρθρο αναφέρεται σε online μαθήματα που απαιτούν την παρουσία καθηγητή/καθηγήτριας (instructor-led) σε αντίθεση με τα μαθήματα άνευ διδασκάλου (selfpaced).

Τα online μαθήματα είναι μαθήματα που διδάσκονται εξ ολοκλήρου μέσω του διαδικτύου. Αυτό σημαίνει ότι δε χρειάζεται να έρχεστε συγκεκριμένες μέρες και ώρες στο φροντιστήριο ή στο σχολείο και να παραβρίσκεστε σε μια τάξη. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια σειρά μαθημάτων από οπουδήποτε στον κόσμο, αρκεί να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο καθηγητής/καθηγήτρια, από την οθόνη του υπολογιστή σας ή κάποιας άλλης συσκευής, σας φέρνει σε επαφή με τη διδακτική ύλη συνήθως με τη μορφή βιντεομαθημάτων και κειμένων. Τις απαιτούμενες εργασίες μπορείτε να τις ολοκληρώσετε με την άνεσή σας (εντός των παραμέτρων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών), από τον προσωπικό σας υπολογιστή και να υποβληθούν μέσω του διαδικτύου. Έτσι, αν θέλετε να ολοκληρώσετε μια εργασία στις δύο το πρωί αντί για τις 8:00 μπορείτε!

Μπορείτε επίσης να έχετε επαφή με τους συμμαθητές/συμμαθήτριες και τον καθηγητή/καθηγήτρια σας, αλλά όχι πρόσωπο με πρόσωπο όπως σε μια παραδοσιακή τάξη. Έχετε πάντα την ευκαιρία να υποβάλετε ερωτήσεις και να συζητήσετε θέματα, αλλά αυτό επιτυγχάνεται μέσω του διαδικτύου κυρίως με τη μορφή email, chat, forum. Όλα τα συστατικά μιας παραδοσιακής τάξης όπως εγχειρίδια, εργασίες, συζητήσεις, ομαδικές εργασίες, κ.λπ. υπάρχουν, απλώς βρίσκονται σε ένα online περιβάλλον.