Κάντε το τεστ: Τι γνωρίζετε για την online εκπαίδευση

Online εκπαίδευση ενηλίκων: μύθοι και αλήθειες

Κάντε το τεστ: Τι γνωρίζετε για την online εκπαίδευση.

https://goo.gl/forms/lxPnaNnRVq